Information

Erik Stoltz

  • 1937.04.20 - 2022.09.17

Efter ett antal flyttar i södra Sverige hamna Erik i Kristinehamn, med följde familjen. Det som lockade Erik till Kristinehamn var arbetet på det som då var KMW och senare blev KaMeWa. I arbetet ingick mycket resor till Norrland när det fanns tid över besöktes barndomens hemort Gyljen i Överkalix. Fritiden ägnades åt idrott, ett intresse som sönerna har ärvt. På åldershöst inför skaffade en stuga i Kilsviken och stor del av tiden spenderades. De sista åren spenderades på Sannagården i Kristinehamn där ”farfar” hade en angenäm tillvaro.

Vi vill bara göra dig uppmärksam på att begravningen ägt rum. Du kan fortfarande lämna en minnesgåva, men tänk på att du kan behöva förmedla gåvobladet till anhöriga själv.


Välj gåva

Möjlighet till donation har löpt ut 2022-10-06
Vänligen Kontakta administratören här.