Information

Pehr Kron

  • 1931.10.27 - 2023.07.23

Vi vill bara göra dig uppmärksam på att begravningen ägt rum. Du kan fortfarande lämna en minnesgåva, men tänk på att du kan behöva förmedla gåvobladet till anhöriga själv.