Linnert Schäf

  • 1922.09.01 - 2020.11.17
Igelströms Begravningsbyrå
Kristinehamn

Om begravningen för Linnert Schäf 

Avskedet har ägt rum i kretsen av de närmaste.