Märta Barvhed

  • 1926.11.01 - 2021.08.14
Ljusets kapell, Kristinehamn
Igelströms Begravningsbyrå
Kristinehamn

Om begravningen för Märta Barvhed 

Tid och plats för begravningen 2021-09-17 10:30 Ljusets kapell, Kristinehamn