Tage Larsson

  • 1936.06.22 - 2021.11.30
Väse kyrka
Igelströms Begravningsbyrå
Kristinehamn

Om begravningen för Tage Larsson 

Tid och plats för begravningen 2021-12-17 14:00 Väse kyrka