Information

Vera Karlsson

  • 1930.09.29 - 2023.07.10

Om begravningen för Vera Karlsson 

Ljusets kapell, Kristinehamn

Akten avslutas vid kapellet.
Igelströms Begravningsbyrå
Kristinehamn